Zapraszamy uczestników biegu na Rynek w Wadowicach. Oto harmonogram biegu:

Harmonogram:

  • 12.00 – 13.45 Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów.
  • 14.00 Start Biegu Głównego.
  • 14.45 Koniec Biegu Głównego.
  • 14.50 Start Biegu Lolka (200 metrów)
  • 15.00 Koniec Biegu Lolka
  • 15.05 Dekoracja Zwycięzców
  • 15.20 Koniec Imprezy

Można odebrać pakiet za inną osobę. W tym celu należy przedstawić w biurze zawodów oświadczeni podpisane przez tę właśnie osobę – POBIERZ oswiadczenie zawodnika wadowice.